Eriala õppematerjalide analüüs

Õppematerjalidest ja repositooriumidest olen jõudnud ka varem oma blogis kirjutada ühe teise kursuse raames:

Sissejuhatus digitaalsetesse õppematerjalidesse

Esimene küsimus seda ülesannet täitma asudes oli: millisest repositooriumist asuda otsima teenindusõppe elektroonilisi õppematerjale?

repod
Repositooriumid

 

koolielu.ee – Märksõnaga “suhtlus” ja “teenindus” leidsin kokku alla 15 õppevara. Peamiselt keeleõpe. Valisin juhusliku mind huvitava õppevara:

“Müügijuhi ja kliendi vaheline suhtlus”, lisatud repositooriumi aastal 2012

Kättesaadav aadressil: https://koolielu.ee/waramu/view/1-09169aaf-27a1-4528-96c7-82e15bb6233d

Minu pettumuseks, ei ole õppevara link http://eope.ehte.ee/suhtlus/ enam kättesaadav. Koguni ei eksisteeri domeeni, kuna koolgi on vahepeal nime muutnud.

Kuna tekstiotsing koolielu.ee leheküljel üldse ei tööta, löön käega.

Järgmisena võtan ette HITSA e-ope.ee õppevara repositooriumi. Otsingusõnaga “teenindus” leidsin 266 õppematerjali. Otsingusõnaga “suhtlus” leidsin 65 õppematerjali.

Väga raske oli leida kaasaegset õppevara. Leitud materjalide lehel ei kuvata lisamise/muutmise aega. Enamus materjale on varsti kümme aastat vanad. See aga selgub meid lahti klikkides. Õppekava järgi  lõputust rippmenüüst otsingut täpsustada ei õnnstugi lõpuks.

Lõputult materjale lahti klikkides leidsin siiski ühe minu jaoks vajalikud.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastamisel Sirje Rekkori ja Margit Konno poolt aastal 2009 loodud elektroonilise õpiobjekt “Esmamulje teeninduses” aadressil: http://cmsimple.e-uni.ee/esmamulje_teeninduses/?Positiivne_esmamulje_teenindajast

Positiivne on see, et õpiobjekt on endiselt leitav. Puuduseks on see, et õppeülesande  3 videote lingid enam ei tööta. Seega on küllalt raske hinnata materjali tervikuna. Materjali sirvides leidsin, et tegelikult peaks õpiobjektide metaandmetes kirjeldatud olema ka eelduslikult läbitud materjalid, kuna neljandas õppeülesandes tuleb koostada näiteks teenindusstandardi “Esmamulje” osa. Materjal aga põgusatki juhendust teenindusstandardi koostamise kohta ei anna (vaid ainult näite). See on kindlasti õppematerjali disainimise viga.

Õpijuhend on korrektne. Faktilises õigsuses kahtlemine on pigem psühholoogiline (kuna materjal on nii disainilt kui aastaarvult vana). Lähemal faktidega tutvumisel sooviks üht-teist lisada. Ka õppematerjali maht on piisav ka iseseisvaks läbimiseks. Eeldab siiski väga isejuhitud õppijat sel juhul. Õppevara taaskasutatavus on küsitav katkiste videolinkide tõttu.

Õppematerjali interaktiivsus ei ole motiveeriv. Materjal on küllaltki ühetasandiline (ingl. k. flat).

Materjal ise on viisaka väljanägemisega, tehniliselt korektselt teostatud ning metaandmed on küllalt  korralikult kirjeldatud. Ma ise eelistan kindlasti veidi interaktiivsemaid õpiobjekte. Psühholoogiliselt mõjub demotiveerivalt ja pärssivalt just mittekaasaegne kujundus ning õppematerjali pikk iga. Teeninduse valdkond on pidevas arengus ning materjali on kindlasti põhjust kaasajastada.

Materjali on HITSA repositooriumis kutseõppe jaoks küll rohkelt kuid kaasaegse ja usaldusväärse materjali otsimine teenindusvaldkonnast on liiga aeganõudev.

INNOVE kutseõppe õppematerjalide lehekülg oli muidugi kaasaegne: http://www.innove.ee/et/kutseharidus/oppematerjalid

Materjalid ise olid peamiselt .pdf formaadis ehk e-õpikud. Minule pakkus huvi 2014 aastal ilmunud Aino Siimoni “Kaubandus, põhimõisted ja seosed” õppematerjal.

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Õppekava/Kaubandus%20põhimõisted%20ja%20seosed.pdf

Tegemist on staatilise õppevaraga kuid materjali sisukuses ning kvaliteedis kindlasti kahtlema ei pea. Taaskord rahastatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Avatud õppevara loomine ja jagamine paistabki eestis toimuvat regulaarselt vaid siis, kui seda rahastatakse. Kui rahastus kaob ära, lõpeb ka enda materjalide jagamine/värskendamine.

Ka HEV õpilastele leidus .pdf formaadis klienditeenindusõppe materjale, näiteks  “Klienditeeninduse alused lihtsas keeles”.

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/HEV/Lihtsa%20keele%20klienditeenindus%202.pdf

Samuti küllaltki kaasaegne materjal, kuid rohkem töövihik, kui interaktiivne ja köitev õppevara. Hästi taaskasutatav nii isejuhtivale õppijale (mitte HEV) kui õpetaja juhendamisel õppimiseks (HEV).