Õppevahendid kutseõpetuses

Moodle: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=7509

 

Õpileping ja õpitee

Õppevahendid kutseõppes tundub olevat selline valdkond, mille piiriks on ainult fantaasia. Kui elektrooniliste õppevahendite ja e-õppevahenditega, e-õppematerjalide koostamisega, otsimisega ja nende jagamisega, autoriõigustega olen küllalt tuttav siis paberkandjal õppevahendite effektiivsest kasutamisest ma palju ei tea. Samuti näiteks digitahvli praktilisest kasutamisest. Didaktiliste seoste loomist õppematerjalide valimisel pean samuti täiendama. Ootan innuga praktilist tööd ja rohket katsetamist. Kavatsen sooritada kõik kolm kodutööd hindele “awesome” 🙂

Eriala õppematerjalide analüüs

Õppeotstarbeline äpp

Eksamitöö – õppematerjali koostamine

 

 


 

https://embed.coggle.it/diagram/V8VaeJ31HL0YsLuS/e43542c2688b1cb432f8ef0f9d0cab141a6f20a4cb8ce0c24e3a7627a0361153

http://www.coggle.it katsetus. Kollaboratiivne mindmappingu programm. Veebipõhine.

Katsetati ka http://www.bubbl.us ja http://www.popplet.com

StopMotioni katsetus: