Kutseõppedidaktika praktikumi arengumapp

Õppetunni planeerimine on õppetunni õnnestumiseks asendamatu tööriist. Väga palju printsiipe ning põhimõtteid on tarvis meeles pidada, et aidata õpilastel saavutada soovitud õpiväljund. Pidasin endale vajalikuks välja joonistada õppetunni osad, faktorid ning luua omale andmebaas (erinevatest meetoditest ja võimalustest). Sellest planeerijast oli väga palju abi tunni materjalide süstematiseerimisel ja planeerimisel.

oppetunni-planeerimine
Õppetunni planeerimise tööriist

 

Analüüs enda läbiviidud tunnile

 

Minu läbiviidud tunni slaidid asuvad siin:  koolitund-2

Videojäädvustus õppetunnist

Tunni läbiviimiseks oli aega 15 minutit ja see oli tõeliselt lühike aeg avatud ja suletud küsimustest klienditeeninduse ja müügi seiskuohast rääkimiseks. Kuna taaskord eeldasin, et saan oma arvuti projektori abil esitlemiseks ühendada HDMI-ga… eksisin siiski:) Pidin taas kasutama elupäästjat iCloud Drive’i. Kõik sujus peaaegu! Välja arvatud see, et ma ei leidnud oma märkmeid selle lahendusega.

Esinemisega seotud ärevus oli siiski olemas. Kogenud pedagoogid lohutasid, et oma kursusekaaslaste ja õpetaja ees esinedes on kõigil mingi seletamatu närv sees kuid päris klassi ees seda sellisel kujul üldiselt ei ole. Usun neid ainult tänu sellele et mu enda läbi viidud kahepäevane sisekoolitus oma ettevõtte sees sellist teravat elamust ei pakkunud. Tundsin ennast seal väga meeldivalt ja loovalt.

Kehakeel oli kohati kinnine ja kohmakas. Ilme oli siiski julgustav ja naeratus oli näol.

Maiu tagasiside minu tunnile

Rauno tagasiside Pirjele

 

Minu tagasiside Eveli tunnile

Minu tagasiside Enele

Minu tagasiside Ahkole

Ei oska öelda, miks ma nii palju tagasisidestasin:) Midagi läks sassi.

Pean ennast kognitiiv-humanistliku lähenemisviisi esindajaks. Usun sügavalt, et oma kogemus aitab luua kandvamaid seoseid ning õpitu kogetakse läbi ning seetõttu jääb meelde, jääb kogemuseks. Ja ma sügavalt usun sellesse, et inimese vaimu peab toitma hariduseja kultuuriga ning see ei ole kunagi dikteerimine vaid koostöös õppimine ja kogemine.

Tagasiside kursusele

Minitund oli reaalne, käegakatsutav ja praktiline väljund. Sellest tulenevat kogemust tajusin reaalse kasuna ja see motiveeris mind. Samuti sain ma aru, mis sammud tuleb läbida, et tekiks tulemus. Tundide andmise päev oli kuidagi eriti pidulik ja kõik olid päris närvis. Õppisin stressiga toime tulema, ennast kokku võtma ja mugavustsoonist välja tulema.

Samuti meeldis mulle jälgida, kuidas mu kursusekaaslased õpetavad. Ka oli lahe korraks sukelduda nende erialadesse. Kõik olid hästi ettevalmistanud ja tegid tõesti ägedaid tunde.

Vahetut tagasisidet ja kriitikat saada tegi tänuväärse tunde.

Kui midagi soovitada siis võibolla anda esinejatele võimalus harjuda kaameraga (teha mingi lõbus grupi-kaamera-harjutus enne esinemist). Võib liigseid pingeid maha tuua. Ka tagasisidestajateks jagamisel võiks midagi süsteemsemat mõelda.