FaceTime

Juba kell 4 öösel võis aimata, et tervislikel põhjustel ei ole mul võimalik tundi kohale minna. Tõenäoliselt toidumürgitus. Šokeeriv. Minu väga suurest austusest õppejõudude vastu, oma isiklikust õpimotivatsioonist ja tehnilisest valmidusest johtuvalt palusin Hansu, et ehk saan digitaalselt osaleda. Pakkusin ise välja Skype kuna sealt oleks saanud kuulata ja ekraanil toimuvat jälgida (ja ise oma pilti mitte näidata). Kasutame seda töös tihti nii grupivestlusteks kui koosolekuteks. Hans pakkus välja FaceTime video parema kvaliteedi ja töökindluse tõttu. Tsiteerin ka: “Inimesed on olulised, mitte screen” Hans Põldoja. Olin muidugi nõus nende argumentidega. Plaanisin kasutada FaceTime’i iPadis ja Hans samuti. Natuke küll oleks häbenenud ennast näidata kuid soov õppida oli suurem.

iPadi ma kohe muidugi kasutada ei saanud sest lootsin ühe uuenduse ära teha kuid see ei jõudnud ennast valmis.. Tuli võtta telefon ja seegi tegi oma tööd ootuspäraselt hästi. Teisel poolajal sain ka iPadi kasutada. Kuuldavus ja nähtavus oli esimesel poolajal parem. Aga võimalik, et see oli võrgu probleem. Korra katkes ära ka kuid suuremat segadust sellestki ei tekkinud.

Downside on see, et Hans vaeseke pidi oma iPadiga palju vehkima, et seda suurepärast operaatoritööd teha:) Aga minul oli seevastu täiesti kontakttunni kogemus ning sain isegi vestlustest osa võtta. Julgen igal juhul soovitada. Kuna ma olen ise alles kutsepedagoogika bakalaureuseõppes ja enamus teist on tegevad haridustehnoloogid/pedagoogid siis mu pidev hirm on see, et ma ei ole teiega päris samal leheküljel. Ja seetõttu ei soovi ma ühtegi tundi vahele jätta.

Olen väga tänulik! Minu suurim lugupidamine!

pilt

Pirje personaalsete õpikeskkondade crash report

Minu tähtajast üle läinud postitus ongi kõige parem näide sellest kuidas mu praegused personaalsed õpikeskkonnad on mind alt vedanud. Ootan kõikjalt automaatseid teavitusi tähtaegade, postituste ja muu olulise kohta kuid ilmselt vähese kogemuse tõttu ei oska ma iseendale õigeid nõudmisi esitada – mida, miks ja kuidas  ma soovin jälgida ja luua. Väga hea näitlik ja praktiline õppetund.

Teema oli minu jaoks ütlemata raske. Ma tunnistan, et ei saanud esiti aru mis on personaalsed õpikeskkonnad (PLE). Lõpuks vaadeldes teiste õpilaste personaalsete õpikeskkondade visualiseeringuid ning enda oma koostama hakates ja artikleid uurides, tuli mõningane selgus majja.

Tuleb välja, et tänapäevased personaalsed õpikeskkonnad on õpilase enda elukestvaid õpingueesmärke toetavad (peamiselt) digitaalsed atribuudid, millele loob õpilane muuhulgas ise õppeprotsessis kasutavat materjali, seal on head võimalused enesereflekteerimiseks, lisab paindlikkust õppimisel ning samuti toetab see õppimist läbi suhtlemise. (Laanpere & Pata, 2009)

Mul tekkis muidugi dilemma, et kas LMS-id (nagu Moodle) on ikka personaalsed õpikseskkonnad? Enda diagrammilt jätsin LMS-id ja muud andmekogud välja kuna leidsin, et PLE-d loob ja haldab õpilane ise, oma online ruumis kogu elu. Moodlesse lähevad üles aga kellegi teise (õpetaja) koostatud content mida õpilane muuta ei saa ja peale kooli lõpetamist seda rohkem üldiselt ei kasutata. Olemas on Moodlele näiteks lisa (OpenSocialApps) mille abil on võimalik oma kursuseid personaliseerida ja sotsialiseerida ka õpilastel. (Bogdanov, Carsten, Isaksson, Palmér, & Gillet, 2012) . Kuid ma ise ei ole proovinud ja ei tea kui palju seda reaalselt kasutatakse.

Kuna õpilaste tehnoloogilised ja sotsiaalsed oskused on väga erinevad siis päris õpetajast autonoomsena seda tegema ei peaks. Nõustun, et õpetajatel võiks olla julgustav ja toetav roll erinevate digitaalsete elementide (personaalsete õpikeskkondade) valimisel, teadlikustamisel ning elukestva õppimise eesmärgil kasutamisel. (Väljataga & Fiedler , 2011). Sisu loomine ja kasutamisharjumused on muidugi rangelt õpilase luua ja hallata

Mindly appi ja iPhone abil koostatud primitiivne diagramm minu personalsetest õpikeskkonndadest:

link: diagrammi -pdf

Bogdanov, E., Carsten, U., Isaksson, E., Palmér, M., & Gillet, D. (2012). From LMS to PLE: a Step Forward through OpenSocial Apps in Moodle. The 11th International Conference on Web-based Learning ICWL, 2012.

Laanpere, M., & Pata, K. (2009). Tiigriõpe:Haridustehnoloogia Käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

Väljataga, T., & Fiedler , S. H. (2011, October). Personal Learning Environments: Concept or Technology? INTERNATIONAL JOURNAL OF VIRTUAL AND PERSONAL LEARNING ENVIRONMENTS .

Link õpiobjektile: https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/22/teine-teema-personaalsed-opikeskkonnad/