Kutseõpetaja töö ergonoomia

 

Ergonoomika ehk ergonoomia on tööviiside, töövahendite ja töökeskkonna arendamine inimese võimete ja vajaduste kohaseks (Tint, 2000)

Ergonoomia on palju rohkem, kui rannet toetav hiirematt või piisav valgustus töökohal. Ergonoomia eksisteerib nii mikro- kui makrotasemel ning algab projekteerimisest ning lõpeb (minu suureks üllatuseks) psühholoogiaga (Tint, 2000).

Kutsehaigus ja tööst põhjustatud haigus on haigus, mille põhjused on seostatavad töötingimustega või töölaadiga ning mille on diagnoosinud töötervishoiuarst. Õpetajate puhul on välja toodud haigestumise näitena välja toodud tööstress  (Innove SA) Kutsehaigus areneb tööaastate jooksul. Õpetajatöö on teenindustöö, mille koormustegur on klient ehk õppija. Stressini viib olukord, kus võimalused ületavad vajaduse ning tekib erutusseisund, mis mõjutab kogu inimese organismi terviklikult ning tööefektiivsus tegelikult kahaneb (Tint, 2000).

Ergonoomia jaguneb ka füüsiliseks, kognitiivseks ja organistasiooniergonoomiaks (Tööinspektsioon). Lisaks kognitiivsetele ohuteguritele (pinge) tuleb kutseõpetajatel silmas pidada füüsilise liikumisega seotud mikroergonoomiat (näiteks igapäevaselt seistes klassi ees) kui makrotasandi organisatsiooniegonoomiat (meeskonnatöö, koostöö, protsesside juhtimine, võrgustumine jne).

Tööõnnetus on töö juures aset leidnud õnnetusjuhtum. Õnnetusjuhtumite vähendamise ja ärahoidmise eesmärgil on mõistlik uurida traumale eelnenud sündmusi – õnnetuseni viinud sündmuste ahelat. Tööõnnetus on äkilise iseloomuga. (Tint 2000).

 

Kutseõpetaja töö ergonoomia

Enne analüüsima asumist reastasin (kutse)õpetaja tööga seotud ohud. Kognitiivne ning füüsiline ergonoomia said suuresti kaetud, kuigi ma sõnastasin need enne teemaga süvitsi minemist füüsiliseks ja vaimseks ergonoomikaks. Ning nagu ka selelt näha – organisatsiooniergonoomia peale ma isegi ei osanud tulla.

Ergonoomia.jpgJoonis 1 Õpetajatööga seotud ergonoomia ajurünnaku tulemus enne materjalidega tutvumist

 

Müüja-klienditeenindaja, tase 4 õpetamiseks (ka praktikaõppes) ei erine ergonoomiaohud kuigivõrd kutseõpetaja enda ergonoomiaga seotud ohtudest. Lisanduvad vaid kauba käilemisega seonduvad võtted. Õiged ja ergonoomilised töövahendid, õiged töövõtted ning ergonoomiline töökeskkond aitavad siiski nii kummardamisest kui tõstmisest tulenevaid ohte ennetada.

 

Riskid müüja-klienditeenindaja tase 4 töösJoonis 2 Müüja-klienditeenindaja, tase 4 tööga seotud ohutegurite ajurünnak enne materjalidega tutvumist

 

Ergonoomia tähendab maakeeli seda, et töökoht nii füüsiliselt, kognitiivselt kui organisatsiooniliselt töötataud välja välja ja kujundatatud selliselt, et tervise ning ohutusega seonduvad riskid on võimalikult maandatud või on töötajat nii piisavalt hästi instrueeritud, et töötajal on võimalus instruktsioone järgides tööd tehes nii füüsiliselt kui vaimselt terveks jääda.

Paljut sellest ergonoomika ökosüsteemist koolis/töökohtadel sätestab seadus:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord
 • Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
 • Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

 

Ning paljut reglementeerivad kooli enda kehtestatud eeskirjad:

 • Tunniplaani koostamise kord
 • Erivajadustega isikute õppimise tingimused ja kord
 • Erivajadustega isikute õppimise tingimused ja kord
 • Õppekorralduseeskiri ja selle lisad:
  • Sisekorraeeskiri
  • Tööohutusalase juhendamise kord

 

Allikad:

Innove SA. (n.d.). Kutsehaigused. Retrieved 2018, from http://www.rajaleidja.ee/muus-kutsehaigused/

Tööinspektsioon. (n.d.). Tööelu. Retrieved 2018, from http://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Fysioloogilised-ohutegurid/ergonoomia

Tint, P. (2000). Töökeskkond ja ohutus. Retrieved from https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0ahUKEwj3_feei_nZAhXHIpoKHd2GCpI4ChAWCFYwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.digar.ee%2Farhiiv%2Fen%2Fdownload%2F23071&usg=AOvVaw3udrSHAwIxRmRs3zJd0mAM

Jäta sõna

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s