Reaktsioon Sharan B. Merriami artiklile “Kuidas täiskasvanuea muutustest tingitud üleminekud toidavad õppimist ning arengut” (Merriam, 2015)

Muutused või ka üleminekud tähistavad antud kontekstis muu hulgas etteennustatavaid võimalikke sündmusi ja rolle täiskasvanu elus, millest kujuneb elukaare struktuur. Nii sotsiaalsed kui kultuurilised sündmused on tegelikult normiks.

Ühiskond on seadnud ootused – abiellu ja saa lapsed enne kolmekümnendat eluaastat. Ma  suhtun väga kriitiliselt ühiskonna ootustesse, kolmandate osapoolte ootused tekitavad minus trotsi. Nõustun sellega, et kui elusündmused ei toimu ümbritsevaga samas taktis, puudub tugi ja erinevad üleminekud viivad kriisi. Hästi raske on eristada enda isiklikke siiraid soove ning ühiskonna ootusi. Teinekord küllaltki ebamõistlikke selliseid. Kriisidesse jõudnud üleminekute õppimise ja arenguvõimalus on minu meelest suurem nendel, kes tegutsevad rohkem enese soovidest, kui ühiskonna ootustest lähtudes. Ning ka oodatud elusündmustega, mis ei leidnud aset, kaasnevad elumuutused. Nende, ja selliste elumuutuste üle mõtisklemine, mis kellegi teise otsuste tõttu ühiskonnaga samas taktis ei liigu, mõjub mulle isegi et kurvastavalt.

Ootamatud ja planeerimata üleminekud on mõnevõrra sümpaatsemad, olenemata sellest, et ka näiteks rasked haigused kuuluvad sinna alla. Nende arengufaktor on kindlasti isiklikum. Tervis ja peavari asetsevad vajaduste hierarhias oluliselt allpool ning on oluliselt praktilisemat laadi väärtused. Ootamatud üleminekud on nagu ultimaatumid – selged, konkreetsed, sügavalt isiklikud, mitte hüpoteetilised.

Kõige kindlam teadmine elumuutuste juures on see, et need ei lõpe – kuskil pinna all on ikka vaikselt pulbitsemas mõni lõppev etapp ning kohanemine uuega, kuna teadmised, väärtused ja sotsiaalne staatus ühes ja samas aegruumis, erineval eluperioodil üldjuhul ei kata sarnaseid vajadusi. Teinekord juhtub see märkamatult, teinekord on üleminek niivõrd ebamugav või väljakutsuv, et osalemine ja selle üle juurdlemine tundub mõistlik.

Õpetaja on väärtuste looja, mitte ainult infoallikas. Oluline on mul meeles pidada, et tõenäoliselt on kõik õpilased mingis elumuutuste faasis, lisaks teadmiste ülekandmisele tuleb neid toetada õpetamisviisidega nii käesolevate, kui tulevikus aset leidvate muutuste ja üleminekutega toimetulemiseks. Ka muutuvas õpikäsituses on õpetaja rolliks aidata kohaneda, mitte ainult anda uusi teadmisi käsuliini kombel, juhatades õpilasi konteksti ning seosteni (Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, 2014). Fookusesse on veerenud ka õpilaste sotsiaalne areng ning üldoskuste arendamine, millele käsitletud artikkel samuti teaduslikku tausta paremaks mõistmiseks annab. Eriti oluliseks kujuneb elumuutuste tausta mõistmine kutsehariduses, kuna 2013 aastal Praxise poolt läbi viidud uuring “Kutseharidus ja muutuv tööturg” juhtis tähelepanu sellele, et kutseharidusest väljuvate õpilaste madal motivatsioon ning kehvad üldoskused on tööandjatele peamiseks pretensiooniks (Nurmela & Nestor, 2013).

Kui kutseoskusi saab aja jooksul tööelus lihvida, siis õpilaste kohanemisvõime arendamise roll on kutseõpetaja kätes. See on väga vastutusrikas ülesanne mulle, kui tulevasele kutsepedagoogile.

Allikad

Nurmela, K., & Nestor, M. (2013). Kutseharidus ja muutuv tööturg. Retrieved from Praxis: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/Kutseharidus-ja-muutuv-tööturg.-Tööandjate-uuringu-lühiversioon.pdf

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium. (2014). Eesti elukestva õppe strateegia 2020. Retrieved from https://hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf

Merriam, M. B. (2015). How Adult Life Transitions FosterLearning and Development. New Directions for Adult and Continuing Education, 108, 3-12.

 

 

 

Jäta sõna

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s